Make your own free website on Tripod.com

 

 Civcivlerde Öğrenme ve Hafızalama Çalışmaları

AnaSayfa

Kuşlar sinir sistemlerinin nispeten basit olması ve kolay bulunabilmeleri gibi sebeplerle,özellikle davranışla ilgili çalışmalarda sıklıkla kullanılan hayvanların başında gelmektedirler.Civcivler ise,uzun zamandan beri, öğrenme çalışmaları için uygun bir model olarak bilinmekte ve kullanılmaktadırlar(Andrew,1991)..

Yaptığımız deneylerde civciv kullanmamızın sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 

1)Civcivin sakinleştirilmesinin ve maniple edilmesinin kolaylığı.

2)Civcivin bulunabilirliğinin kolay olması.

3)Uygulanacak deney prosedürünün rahat ve etkili olması.

4)civciv perfüzyonunun deneylerde yeni  olan bilim insanları için rahat olması. 

Ancak civciv deneylerinin birçok da dezavantajı var: 

1)Civcivlerin ortam değişikliklerinden kolayca etkilenmesi.(örn.sıcak-soğuk, çabuk dikkat dağılması...)

2)Tek civcivle deney yapmanın imkansızlığı(Civcivler tek olduklarında strese giriyor...)

3)Civciv davranış deneyleriyle ilgili sınırlı makalelerin bulunması.

4)Davranış deney prosedürüne göre civcivlerin 1 günlük olma zorunluluğu. 

Sonuçta civciv deneyi yapmaya hazırlanan kişilerin ortamı iyi ayarlaması ve olabilecek her türlü aksiliğe karşı tedbirli olması gerekmektedir.

Amaç

Gereçler

Yöntem

Neden Civciv?

BeyinÇıkarma

Kaynaklar

Teşekkür

 

 

 

 

 

 

Beyinlerin Çıkartılması >>>

 

 Yashongs-Medrat 2001