Make your own free website on Tripod.com

 

 Civcivlerde hafıza deneyi     Materyal
 

anasayfa

materyal

metod

nedencivciv

beyinçıkarma

teşekkür

sonuçlar

 

 

 

 

  

   Yaptığımız deneylerde kullandığımız materyaller çeşitli makalelerde önerilen standart materyallerdir. Bunlerı kısaca tanıyalım:

Deneyde Kullanılanlar:

Perfüzyonda Kullanılanlar

Beyin Çıkarma İşleminde Kullanılanlar:

Deneyde Kullannlanlar:

Methylantrenilate (MetA)                index   (resim11)

Methylentranilate ;kendine  has kokusu olan ve acı olması sebebiyle civcivler gagaladıklarında onların  tiksinmelerine neden olan, ışığa duyarlı kimyasal bir maddedir.

 Boncuk            index   (resim1)

Kullandığımız boncuklar, 3 mm çaplı , krom ve beyaz renklidir. Boncuklar yaklaşık 35 cm uzunlukta ince demir çubukların ucuna monte edilmiştir. Beyaz boncuk öğretme aşamasında  MetA ya batırılarak civcivlere sakınma öğretilmesi amaçlanmıştır. Krom boncuk ise test , deney ve öğretme aşamalarında sadece suya batırılarak kullanılmıştır.

 25x25x25 cm ebatlarında deney kutusu          index   (resim2)

Kutular kolayca elde edbilmesi sebebiyle mukavvadan yapılmıştır.Ancak makalelerde tercihen plexiglass yapıda olması önerilmiştir.

45x45x30 cm ebatlı yaşam idame kutuları         index   (resim3)

Civcivler deneye başlamadan 1 gün önce getirilmelerinden, perfüze edilinceye kadar bu kutularda yaşarlar. Kutularda civcivlerin temel ihtiyaçlarını (yem ,su ) karşılamaları için yeteri kadar  ve kolayca ulaşabilecekleri şekilde dizayn edilmiş yemlik ve suluk bulunmaktadır. Kutuların altlarının hergün temizlenmesi önerilmektedir.

40 watt ampul      index   (resim4)

Civcivlerin gerek ısınması için gerekse karanlığa karşı geliştirdikleri stress davranışını en aza indirmek için gerekmektedir.

Flaster       index   (resim5)

Deneylere başlamadan önce en çok kafa yorduğımız konu civcivlerin karışmaması , bunun içinde numaralandırma sisteminin geliştirilmesiydi.Hem kolayca bulunabilmesi hemde civcivlerde rahatsızlığa sebep olmaması nedeniyle flaster kullanmaya karar verdik.  

Kronometre       index

Kronometre deney için kullanılan en önemli materyaldir.Latenslerin kaydedilmesi için gereklidir.Biz yaptığımız çalışmada standart kol saati kronometresi kullandık.Ancak kronometrenin büyük boyutta olup tüm gözlemcilerin latens anını belirlemesi deneyin sonuçları açısından değerlidir.

Perfüzyonda Kullanılanlar

Serum Fizyolojik      index   (resim6)

Serum fizyolojik , perfuzyonun amacı olan  kanı vücuttan boşaltma ve yerine fixe edici bir madde olarak kullanılan  formolun damar yoluna verilerek tüm vücuda dağıtılması için yapılan işlemlerde ,  kilit rolü oynar.

% 40 lık Formol       index

Formol ; beyin ve diğer dokuları fixe etmek için kullanılır.Fiksasyonun amacı dokuların bozulmadan uzun süre kalabilmesi ve mikrotomda kaliteli kesit alabilmektir.

Heparin          index

Dokuların mikroskopta incelenmesi sırasında eritrositlerin gözükmesi incelemeyi zorlaştırır.Bir antikoagulan olan heparin incelenecek dokuda trombosit agregasyonunu (tromboz) önleyerek eritrositlerin de  birikmesini engeller.Böylece kaliteli bir mikroskobi elde edilmiş olur.

Kanul          index   (resim7)

Bir ucuyla serum fizyolojik ve formole bağlı , diğer ucu delik iğne şeklinde bir yapıdır.Perfüzyon sırasında sol ventriküle implante edilir , buradan madde verilir, sağ atriyum kesilir,  perfüzyon işlemi yapılır.

Hayvan Perfüzyon Levhası       index   (resim9)

Perfüzyon işlemi sıraısnda hayvanın kanının aktığı delikli metal bir levhadır.

Klemp       index

Perfüzyona alınmış hayvanın göğüs kafesini stabil hale getirmek için kullanılan makasa benzer alettir.

Makaslar     index    (resim10)

2 çeşit makas kullanıldı.Birisi künt uclu ve kalın , diğeri ise sivri uclu ve ince bir makastı.İnce uclusu beyni ortaya çıkarmada kalın uclusu ise kafa kesmede kullanıldı.

Beyin Çıkarma İşleminde Kullanılanlar

Makas    index

Yukarıda açıklandığı gibidir.

Dişli Cımbız     index

Kafatası artıklarını temizlemeye yarar.

Spanç      index

Çıkarılan beyni ambalajlayarak formolde bekletmek için kullanılır.Ambalajlamada tek kat olarak kullanılır.

Kağıt      index

Civcivlerin numarası yazılır.Dikkat edilecek husus rakamların görünür şekilde olmasıdır.

Kurşun Kalem     index

Formolde boyası silinmediği için tükenmez kaleme tercihtir.

Naylon İp     index

Spançla kapatılan beynin sağlam bir şekilde bağlamak için kullanılır.

%40 Formol      index

İyi bir fixatif olan formolden beyinleri uzun süre bekletmek için yararlanırız.