Make your own free website on Tripod.com

 

 Civcivlerde Öğrenme ve Hafızalama Çalışmaları

AnaSayfa

   

Deneylerin Amacı

Yaptığımız deneyler temel olarak, civcivlerde bir öğrenme modeli olarak kullanılan Pasif Sakınmanın Öğrenilmesi (Passive Avoidance Learning; PAL; ayrıntılı bilgi için yöntem bölümüne bakınız) sürecinde nitrik oksit (NO) sisteminin nasıl bir rol oynadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilindiği gibi nitrik oksit, bilinen ilk gaz yapıdaki haberci moleküldür ve sinir sisteminde önemli bir sinyal molekülü olduğu artık kesinleşmiştir. Dolayısıyla, NO sisteminin farmakolojik yöntemlerle etkilenmesi ve bunun sonucunda öğrenme sürecinde meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerin araştırılması, bizim araştırmamızın esas konusunu oluşturmaktadır. Bu deneyde kullandığımız ve kullanacağımız bazı farmakolojik ajanları ve genel etkilerini şöyle sıralayabiliriz.

1. L-Arjinin (L-Arg): Nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin NO üretebilmesi için gerekli olan öncü (precursor) bileşiktir. Yapılan bir çok deneyde, L-Arg uygulanmasının NO üretimini artırdığı gösterilmiştir. Dolayısıyla, L-Arg uygulanmasıyla ortaya çıkan davranışsal veya fizyolojik değişiklikler, çoğu zaman NO artışı ile ilişkilendirilebilmektedirler.

2. D-Arjinin (D-Arg): L-Arg bileşiğinin biyolojik olarak inaktif olan "sol" izomeridir. Bu bileşik uygulandığında, NOS enzimi tarafından kullanılamadığı için, önemli bir biyolojik etki oluşturmaz ve L-Arg'nin kontrol maddesi olarak kullanılır.

3. N-Omega-Nitro L-Arjinin Metil Ester (L-NAME): NOS enziminin baskılayıcısı olan bir bileşiktir. Enzimin NO üretmesini engelleyerek, NO sisteminin etkisini baskılar.

4. L-Nitro Arjinine (L-NA): NO üretimini engelleyen bir başka inhibitör bileşiktir. Bu bileşik daha ziyade nöronlarda üretim yapan NOS enzimini, yani nöronal NOS (nNOS) enzimini entileyerek NO üretimini baskılamaktadır.

Deneyimizin ilerleyen aşamalarında başka farmakolojik ajanları da kullanarak, bunların ortak etkilerini değerlendirmeye çalışacağız.

  * Bu sayfalar en iyi IE 4+ ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.  

Amaç
Gereçler
Yöntem
NedenCivciv
BeyinÇıkarma
Kaynaklar
Teşekkür
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREÇLER >>>

 

 Yashongs-Medrat 2001